1. Weddingdress Stylist - Free consultation service

Tư vấn váy cưới miễn phí tại TPHCM.

Only applicable for customers visiting the store.

(Chỉ áp dụng cho khách hàng tới Lumière)

2. Payment

Accept cash payment, transfer and installment wedding dresses for banks associated with M-POS system.

Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, Paypal và trả góp váy cưới cho các ngân hàng liên kết với hệ thống M-POS.